Skip to content

Naudojimo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 07/20/2023

1. Įvadas

1.1 Sveiki atvykę į immediateedgeapp.org („Svetainė”). Jei turite klausimų, galite susisiekti su mumis adresu support@immediateedgeapp.org.

1.2 Mūsų Svetainėje pateikiama informacija apie įvairias trečiųjų šalių siūlomas prekybos platformas (toliau – Prekybos platformos) ir susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos).

1.3 Toliau pateikiamos Taisyklės ir sąlygos (toliau – „Taisyklės”) reglamentuoja jūsų (toliau – „Jūs”, „Jūsų” arba „Naudotojas”) naudojimąsi mūsų Svetaine ir Paslaugomis. Atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Prisijungdami prie mūsų Svetainės ir Paslaugų arba jomis naudodamiesi, sutinkate su šiomis Sąlygomis. Jei nesutinkate su bet kuria šių Sąlygų dalimi, nesinaudokite mūsų Svetaine ir Paslaugomis.

1.4 Mūsų privatumo politika yra neatskiriama šių Sąlygų dalis. Sutikdami su šiomis Sąlygomis, jūs sutinkate ir sutinkate su mūsų privatumo politika.

2. Vartotojo tinkamumas

2.1 Galite naudotis Svetaine ir Paslaugomis, jei:

2.1.1 Yra 18 metų ar vyresni;

2.1.2 Turėti teisinę teisę, įgaliojimus ir gebėjimą sutikti su šiomis Sąlygomis ir jų laikytis;

2.1.3 Jums nėra teisiškai draudžiama naudotis mūsų Svetaine ir Paslaugomis pagal jūsų vietinę jurisdikciją.

3. Prieigos apribojimai

3.1 Tam tikros sritys ar naudotojai gali turėti ribotą prieigą prie mūsų Svetainės ir Paslaugų, jei manome, kad tai būtina dėl teisinių, reguliavimo ar rizikos valdymo priežasčių.

3.2 Naudotojams iš tam tikrų šalių gali būti taikomi papildomi reikalavimai ar sąlygos. Jei esate bet kurioje iš ribotos prieigos teritorijų, mūsų Svetainė ir Paslaugos gali būti nepasiekiamos arba gali būti blokuojamos.

4. Draudžiami veiksmai

4.1 Naudodamiesi mūsų Svetaine ir Paslaugomis susilaikykite nuo veiksmų, kurie:

4.1.1 pažeidžia bet kokias teises, įskaitant intelektinės nuosavybės, privatumo ar kitas teises;

4.1.2 Įtraukti kenksmingo, įžeidžiančio, šmeižikiško, rasistinio ar netinkamo turinio;

4.1.3 Naudoti kenksmingą programinę įrangą ar virusus;

4.1.4 Pažeisti bet kokius įstatymus;

4.1.5 Trukdyti kitiems Naudotojams naudotis Svetaine ar Paslaugomis.

5. Intelektinės nuosavybės teisės

5.1 Visas mūsų Svetainės turinys, pavyzdžiui, tekstas, grafika, logotipai ir programinė įranga, yra mūsų nuosavybė arba priklauso mūsų licencijų teikėjams ir yra saugomas intelektinės nuosavybės įstatymų.

5.2 Naudojimasis mūsų Svetaine ir Paslaugomis nesuteikia jums jokių teisių, susijusių su mūsų ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisėmis.

6. Atsakomybės apribojimas

6.1 Svetainė ir Paslaugos siūlomos „kaip yra” ir „kaip galima”. Nesuteikiame jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl Svetainės, Paslaugų ar susijusios grafikos, pateikiamos Svetainėje, tikslumo, patikimumo, tinkamumo ar prieinamumo.

6.2 Mes nebūsime atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, netiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl naudojimosi mūsų Svetaine ar Paslaugomis arba su jomis susijusius.

7. Trečiųjų šalių paslaugos ar turinys

7.1 Mūsų Paslaugos gali apimti trečiųjų šalių teikiamą turinį ar paslaugas. Mes nekontroliuojame, nepatvirtiname ir neprisiimame atsakomybės už tokį turinį ar paslaugas.

8. Išorės svetainių nuorodos

8.1 Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios nuorodos pateikiamos jūsų patogumui. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už šių svetainių ar išteklių turinį.

9. Šių sąlygų pakeitimai

9.1 Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias Sąlygas. Apie bet kokius pakeitimus jus informuosime paskelbdami atnaujintas Sąlygas šiame puslapyje.

9.2 Rekomenduojama periodiškai peržiūrėti šias Sąlygas, kad sužinotumėte apie bet kokius jų pakeitimus. Šių Sąlygų pakeitimai įsigalioja juos paskelbus šiame puslapyje.

10. Nutraukimas

10.1 Pasiliekame teisę nedelsiant, be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės, nutraukti ar sustabdyti jūsų prieigą prie mūsų Svetainės ir Paslaugų dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, šių Sąlygų pažeidimą.

11. Taikytina teisė ir jurisdikcija

11.1 Šios Sąlygos bus aiškinamos ir reglamentuojamos pagal jurisdikcijos, kurioje veikia mūsų bendrovė, įstatymus, neatsižvelgiant į jų kolizines nuostatas.

11.2 Jūs sutinkate, kad bet kokie ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų, Svetainės ar Paslaugų, būtų sprendžiami tik mūsų įmonės jurisdikcijoje esančiuose teismuose.

12. Kontaktinė informacija

12.1 Jei turite kokių nors klausimų dėl šių Sąlygų, kreipkitės į mus adresu support@immediateedgeapp.org.

Patobulinkite savo prekybos strategiją iki maksimalaus potencialo

Atraskite kitą prekybos turtu lygį su "Immediate Edge" - revoliuciniu dirbtinio intelekto ir didelių duomenų deriniu, užtikrinančiu neprilygstamą prekybos meistriškumą. Pasirūpinkite, kad galėtumėte valdyti rinkas tiksliai ir subtiliai.